Produkty

Vzdálené stanoviště v lese

Úly Optimal, nízké nástavky, rámková míra 42x17 cm.

Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy PAYA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Úly jsou umístěny venku, proto se na měřené hmotnosti mohou projevovat obvyklé povětrnostní vlivy (déšť, námraza, sníh a případně i vítr). Data se ze stanoviště do počítače přenáší dálkově pomocí GSM sítě a následně z počítače na web pomocí ftp. Všechny tyto funkce jsou součástí standardního programového vybavení Apidi, které je pro všechny elektronické úlové váhy Apis Digital zdarma a volně k dispozici ke stažení. Toto vážení je určeno pro všechny zájemce o elektronickou úlovou váhou PAYA, aby získali názornou a reálnou představu, co jim může její pořízení poskytnout. Současně zde ověřujeme nová řešení či podněty v oblasti vážení včelstev, proto mají tyto stránky do jisté míry i experimentální charakter.

Ve všech grafech je zobrazována tzv. "čistá hmotnost" (tj. zejména glycidové zásoby, pyl a vlastní včely), neměnná hmotnost vlastního úlu se v každé váze automaticky odečítá, viz. rovněž Časté dotazy.

Datový soubor obraceny.txt je v textovém formátu a po stažení lze přímo načíst např. do Excelu. Je časově otočený, tj. nejnovější měření jsou na jeho počátku, aby při jeho prohlížení nebylo nutné vždy listovat dozadu.

Použitá verze programu Apidi: v9.2

Denní vlečný graf (vždy pro poslední 3 týdny)

Denní vlečný graf za poslední 3 týdny

Poslední komentáře:

19.8.2019 - Od večera 17.8. do odpoledne 19.8. byly obě váhy odpojeny, program chybějící data nahradil spojovací čárou.
12.8.2019 - V současné době ověřujeme některé technologické inovace váhy, proto pro testování samotné váhy (bez vlivu změn hmotnosti včelstva) na ní budeme postupně vkládat různá závaží a pod označením č. 3 ji necháme nějakou dobu běžet soubežně s váhou pod skutečným včelstvem č. 2. Testovaná váha č. 3 je umístěna venku, na ní prázdné nástavky a na nich  závaží. Není nijak ochráněna proti povětrnostním vlivům ani zastíněna proti přímému slunci, proto se na ní mohou uplatňovat některé rušivé vlivy, jako jsou např. déšť, vítr a změny teploty. 
12.6.2019 - Váhu jsme přehodili z úlu č. 5 pod úl č. 2.
19.1.2019 - Vážený úl je venku, proto je na hmotnosti krásně vidět, kdy v Karlových Varech sněžilo či přibývala námraza a kdy potom vše zase odtálo. Po těchto dočasných přírůstcích se hmotnost vždy vrátí ke své základní hodnotě, která je v zimním období charakteristická pouze mírným úbytkem podle spotřebovaných zásob. 
1.1.2019 - A máme tu zase další, nový rok. Na ročním grafu se automaticky objevilo označení roku 2019 a všechny křivky hmotnosti a teploty v něm přeskočily vodorovnou čárou z 31.12.2018 vpravo na 1.1.2019 vlevo. Hodnoty z loňského roku 2018 zůstávají na ročním grafu viditelné pro účely srovnávání a budou postupně zleva nahrazovány novými hodnotami z roku 2019. Pro pozdější prohlížení se všechny grafy  (k datu 31.12.2018), datový soubor "zaznam.txt" a všechny konfigurační soubory (mají příponu cfg) automaticky uložili do složky s názvem "archiv2018". Zatím prázdné grafy pro 4., 3. a 2. čtvrtletí 2019 jsme na webu dočasně zneviditelnili a až do nich záznam dojde, zase si je přidáme.

Roční graf (vždy aktuální a minulý rok, v "nekonečné" smyčce)

Roční graf 

3. čtvrtletí

3. čtvrtletí

2. čtvrtletí

2. čtvrtletí

1. čtvrtletí

1. čtvrtletí


PayPal