Produkty

Vzdálené stanoviště v lese

Úly Optimal, nízké nástavky, rámková míra 42x17 cm.

Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy PAYA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Úly jsou umístěny ve včelínu a některé venku. Data se ze stanoviště do počítače přenáší dálkově pomocí GSM sítě a následně z počítače na web pomocí ftp. Všechny tyto funkce jsou součástí standardního programového vybavení Apidi, které je pro všechny elektronické úlové váhy Apis Digital zdarma a volně k dispozici ke stažení. Toto vážení je určeno pro všechny zájemce o elektronickou úlovou váhou PAYA, aby získali názornou a reálnou představu, co jim může její pořízení poskytnout. Současně zde ověřujeme nová řešení či podněty v oblasti vážení včelstev, proto mají tyto stránky do jisté míry i experimentální charakter.

Ve všech grafech je zobrazována tzv. "čistá hmotnost" (tj. zejména glycidové zásoby, pyl a vlastní včely), neměnná hmotnost vlastního úlu se v každé váze automaticky odečítá, viz. rovněž Časté dotazy.

Datový soubor obraceny.txt je v textovém formátu a po stažení lze přímo načíst např. do Excelu. Je časově otočený, tj. nejnovější měření jsou na jeho počátku, aby při jeho prohlížení nebylo nutné vždy listovat dozadu.

Použitá verze programu Apidi: v9.2

Denní vlečný graf (vždy pro poslední 3 týdny)

Denní vlečný graf za poslední 3 týdny

Poslední komentáře:

31.11.2018 - Mrznoucí déšť, úl se začal obalovat ledem.
19.11.2018 - První sněžení.
24.7.2018 - Úl, který byl na váze č. 5 jsme 19.7. přesunuli (měl 3 nástavky Optimal) na nové stanoviště a začali s krmením. Následně jsme dne 21.7. přidali čtvrtý nástavek. Protože jsme váhu osadili až 22.7. , vložili jsme hmotnost před a po krmení 19.7 a přidání nástavku 21.7., do datového souboru ručně (tj. přímou editací datového souboru zaznam.txt). Před přesunem byl úl umístěn ve včelínu, kde byl zastíněn před přímým ranním sluncem, proto byly ranní náběhy okolní teploty plynulé. Nyní je umístěn venku a bez zastínění, proto jakmile se slunce přehoupne přes obzor a začne pražit, okolní teplota rychle vyskočí až k současným 30-tkám. Nově je nyní na hmotnosti vidět např. i déšť, protože úl již není zakryt střechou včelínu.
15.7.2018 - Něco jsme vytočili, úl snížili o 3 nástavky a čistou hmotnost vrátili zpět do viditelné oblasti. Při té příležitosti jsme si také pro zajímavost nastavili periodu záznamu na 3 hodiny. Perioda 3 hodiny je dostatečně jemná i pro sledování denního cyklu včelstva, kratší by byla zbytečná a v zásadě by neposkytla ani žádné další podstatné informace. Perioda 6 hodi je pro sledování snůšky úsporná varianta z hlediska množství dat a současně zde vidíte minimální a maximální denní teploty.
11.3.2018 - V současné době vylepšujeme (přestavujeme) náš včelín, vážení jsme proto na nějakou dobu přerušili.
1.1.2018 - A máme tu zase další, nový rok. Na ročním grafu se automaticky objevilo označení roku 2018 a všechny křivky hmotnosti a teploty v něm přeskočily vodorovnou čárou z 31.12.2017 vpravo na 1.1.2018 vlevo. Hodnoty z loňského roku 2017 zůstávají na ročním grafu viditelné pro účely srovnávání a budou postupně zleva nahrazovány novými hodnotami z roku 2018. Pro pozdější prohlížení se všechny grafy  (k datu 31.12.2017), datový soubor "zaznam.txt" a všechny konfigurační soubory (mají příponu cfg) automaticky uložili do složky s názvem "archiv2017". Zatím prázdné grafy pro 4., 3. a 2. čtvrtletí 2018 jsme na webu dočasně zneviditelnili a až do nich záznam dojde, zase si je přidáme.

Roční graf (vždy aktuální a minulý rok, v "nekonečné" smyčce)

Roční graf 

4. čtvrtletí

4. čtvrtletí

3. čtvrtletí

3. čtvrtletí

2. čtvrtletí

2. čtvrtletí

1. čtvrtletí

1. čtvrtletí


PayPal