Produkty

Čím chceme přispět včelařské obci?

Motto: Včelaři včelařům

Milé kolegyně a kolegové, přátelé včelaři,

vážením včelstev pomocí úlové váhy jsme se začali zabývat již před mnoha lety. Začalo to naším nápadem vytvořit úlovou váhu na hydromechanickém principu (včelaři někdy nazývanou "dušičková"), u které však chyběl automatický záznam a která měla i své některé nedostatky, dané tehdejšími materiálovými a výrobními možnostmi. Dokonce jsme na tento nápad "hydromechanické úlové váhy" tehdy obdrželi i patent (resp. autorské osvědčení).

V posledních letech jsme se k vývoji a následně výrobě včelařských vah opět vrátili. Výsledkem byla nejprve registrační úlová váha EMMA, kterou jsme uplynulých 5 let úspěšně vyráběli a dodali mnoha našim včelařům. Na základě zkušeností s výrobou i provozem váhy EMMA jsme ji dále zdokonalili, elektronicky zcela přepracovali a nyní (v polovině roku 2016) vám můžeme představit novou, elektronickou úlovou váhu PAYA. Tato váha měří hmotnost a okolní teplotu a převádí je do elektronické podoby, jak to elektronické váhy obvykle dovedou, a změřené hodnoty předává do včelařova počítače, kde se data ukládají a kde vznikají grafy hmotnosti a teploty. Změřené hodnoty umožňuje odesílat i na dálku. Sami jsme si ji vyzkoušeli v praktickém provozu, a proto vám ji s klidným svědomím můžeme doporučit.

Těm, co si ji pořídí, přejeme, aby bylo co vážit a jsme rádi, že jim můžeme nabídnout radu i podporu při jejím používání.

Za celý tým Apis Digital

Ing. Pavel Karásek

červenec 2016


PayPal