Produkty

Stažení softwaru

K úlovým váhám Apis Digital je zdarma a volně ke stažení základní uživatelské programové vybavení.
K dispozici je aplikace pro mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android, anebo program pro počítač s operačním systémem Windows.

 

Aplikace pro mobilní telefon nebo tablet

Aplikace je určena pro operační systém Android, od verze 5.0 výše .
Váha se připojuje buď kabelem do konektoru USB, pomocí OTG kabelu, anebo mobilní sítí GSM.

Program v komunikátoru váhy musí být ve verzi v5.02 nebo vyšší, což je splněno pro všechny v současné době dodávané váhy. Má-li program ve vašem komunikátoru verzi nižší, lze jej zaktualizovat.

Pokud váhu již používáte s počítačem, verzi programu komunikátoru můžete zjistit pomocí programu "Apidi - nastavení" ve volbě "Stanoviště přes kabel", anebo ve volbě "Stanoviště přes modem / Podrobné nastavení / Servis".

ApisDigital

 

Uvolnění verze v0.38: 9.6.2020
Novinky:
Rozšíření použitelnosti aplikace pro verze Androidu od 5.0 včetně a výše.
Opravy chyb.

Uvolnění verze v0.37: 4.6.2020
Novinky:
Rozšíření o funkce pro připojení váhy přes OTG kabel.
Úprava kompatibility aplikace až do verze Androidu 10.
Opravy chyb a celkové zdokonalení vnitřních funkcí.

Uvolnění verze v0.36: 20.4.2020
Novinky:
Při spuštění funkcí údržby aktuálních dat jsou nově vždy překresleny všechny aktuální grafy i textové výstupy.

Uvolnění verze v0.35-0: 16.4.2020
Komentář:
Jedná se o výchozí verzi aplikace ApisDigital. Pokud chcete tuto variantu aplikace použít v tabletu, musí být tablet připojen do GSM sítě (tj. musí mít možnost vložit SIM kartu), stejně jako mobilní telefon.

Postup instalace aplikace:
Pro stažení aplikace do mobilního telefonu musíte mít přepnuto zobrazení těchto stránek na variantu pro počítač. Pokud máte zobrazenu jejich mobilní verzi, použijte na přepnutí odkaz "Prohlížet celý web" , který najdete u dolního okraje obrazovky. V mobilní verzi těchto stránek bohužel stahování nepracuje správně, za což se omlouváme a děkujeme za pochopení, musíme to opravit.
Ťuknutím na název aplikace si ji stáhněte, na stažený soubor aplikace opět ťukněte a postupujte podle zobrazovaných pokynů na instalaci.
Zprovoznění nové váhy v aplikaci:
Přidání nové váhy do aplikace je jednoduché. Provedete ho v menu, ve volbě "Nastavení na dálku", kde jen zadáte 2 telefonní čísla (telefonní číslo SIM ve váze a číslo telefonu s aplikaci ApisDigital) a potvrdíte odeslání nastavovací SMS do váhy. Po odpovědi z váhy do aplikace (po restartu váhy tlačítkem po 5-ti minutách anebo nejpozději do 24 hodin automaticky i bez restartu) dojde k jejich spárování a tím je vše zprovozněno.
Váha váží a měří okolní teplotu a pravidelně vše odesílá přímo do aplikace. Aplikace zobrazuje grafy hmotnosti a venkovní teploty ze všech spárovaných stanovišť na společném grafu, kde je můžete snadno srovnávat a vyhodnocovat.

SIM karta ve váze musí být aktivní, tj. být schopna přijímat a odesílat SMS a než ji do váhy vložíte, musí mít zrušeno zadávání pinu!!!
Připojení k Internetu není pro SIM kartu ve váze potřeba a je vhodné ho z preventivních důvodů neaktivovat anebo ho zablokovat.
Návod k použití aplikace je obsažen přímo v aplikaci.

 

Program pro osobní počítač

Program je určen pro operační systém Windows (XP, Vista, 7, 8, 10). Váha se k počítači připojuje buď pomocí kabelu do konektoru USB anebo pomocí GSM modemu.

Uvolnění verze v9.5: 26.7.2020
Novinky:
Oprava chyby komunikace mezi počítačem a záznamníkem, která se vloudila při tvorbě předchozí verze.

Uvolnění verze v9.4: 18.6.2020
Novinky:
U počítače lze nyní pro váhu na dálku použít i modem CINTERION MC52iT, který má nezávislé napájení (ne z USB portu) a k počítači se připojuje do sériového portu RS-232. Při ukončení programu Apidi se tento modem programově nevypíná. Použití tohoto modemu je vhodné např. je-li program Apidi (jeho dávková varianta "Apidi-davka.bat") instalován a automaticky pravidelně spouštěn na nepřetržitě běžícím počítači, např. serveru.
Pro rekapitulaci, k váze na dálku lze použít (je to ověřeno) do počítače některý z následujících modemů: HUAWEI E3531, E173, K3772, K3770 anebo výše zmíněný modem CINTERION MC52iT. Není ale vyloučeno, že budou funkční i jiné typy modemů, museli byste je však vyzkoušet.

Uvolnění verze v9.3: 13.7.2019
Novinky:
Úprava interního zpracování přijatých sms, které se na některých počítačích projevovalo nesprávnou činností programu.

Uvolnění verze v9.2b: 14.7.2018
Novinky:
Proti verzi v9.2a je tato verze rozšířena o vytváření záloh dat pro jejich bezpečné uložení na cloudové úložiště Disk Google na Internetu a současně je generován výstup pro snadné sdílení výstupů programu pomocí Disku Google. Popis jak tyto možnosti zprovoznit je uveden v souboru Apidi-Navod_k_instalaci.pdf viz. výše.     
Proti verzi v8.2 je zde na první pohled viditelné to, že k prohlížení grafů a dat používá lokalizovanou (českou) verzi programu XnView, že v datových souborech jednotivých vah je časové pořadí měření obrácené (pro usnadnění prohlížení dat) a je v nich přidáno zobrazení i rozdílu hmotnosti oproti předchozímu měření. Grafy jsou nyní ve výchozím nastavení kresleny o něco silnější čarou, což zlepšuje orientaci v případě více vah a u krátkodobého grafu jsou přidány malé značky v okamžicích měření. Tyto parametry grafů si ale můžete nastavovat dle vlastního přání sami a případně si nastavit shodný vzhled jako u předchozích verzí. Rovněž byla trochu "vyladěna" paleta barev jednotlivých grafů, ale i nadále si barvy můžete nastavit dle vlastního přání. Program navíc obsahuje řadu dalších zdokonalení interního charakteru.

 
Pro zobrazení návodů přikládáme ke stažení (pokud jej dosud v počítači nainstalován nemáte) volně dostupný program Adobe Reader:
 

Vzdálené připojení

Budete-li chtít, můžeme se k vašemu počítači v případě potřeby vzdáleně připojit a při zprovoznění váhy vám pomoci. Používáme k tomu výborný program Team Viewer, který je zde ke stažení:

 


PayPal